Algemene voorwaarden

Uitgever van deze website

Weichie.com BV
Broekstraat 55
1982 Elewijt, Belgium – BE

Phone: +32 469 129 449
Mail: hello@weichie.com
VAT BE0782.257.983

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Toewijding aan privacy

Iedereen houdt van privacy! Om uw privacy beter te beschermen, verstrekken wij deze verklaring waarin wij onze online informatiepraktijken uitleggen en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt.

Algemene voorwaarden met betrekking tot raadpleging van Weichie.com

Wij vragen u de algemene voorwaarden aandachtig door te lezen. Door deze website te bezoeken, te bezoeken of er gebruik van te maken, aanvaardt u deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen wijzigen. Als u deze voorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u deze website niet te betreden, te bezoeken of gebruik te maken van deze website of de daarin opgenomen informatie.

GDPR

De informatie die via het onderstaande formulier wordt verzonden, wordt per e-mail verzonden en gebruikt om contact met u op te nemen als uw verzoek mijn nieuwsgierigheid prikkelt.

Ik doe verder niets met uw gegevens, tenzij u een geliefde klant of geliefde medewerker wordt.

Definitie en algemene toegangsregels

“Weichie” & “Weichie.com” betekent deze website, zoals gepubliceerd door Weichie.com BV, Broekstraat 55, 1982 Elewijt, België, en alle informatie en materiaal dat op deze website staat. De website Weichie.com kan links bevatten naar websites van derden. Weichie.com BV wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot informatie of materiaal dat op een van de sites is geplaatst die aan de Weichie-website zijn gekoppeld. Het feit dat er een link wordt gelegd naar een website van een derde of dat een website van een derde een link naar de website van Weichie mag bevatten, betekent niet dat Weichie.com BV de aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanbeveelt, noch een impliciet of expliciet oordeel te geven over de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die direct of indirect op de websites van derden te vinden is of over de betrouwbaarheid en/of fatsoen van derden. De inhoud van de Weichie-website is aan verandering onderhevig. Niet alle producten en diensten zijn in alle geografische gebieden beschikbaar. Mensen die de Weichie-website bezoeken, bezoeken of gebruiken, moeten zich ervan vergewissen of de wetgeving van hun land hen toestaat de informatie te verkrijgen, of dat ze zich moeten onthouden van toegang tot de Weichie-site, deze bezoeken en/of er gebruik van maken.

Doel van deze website

Het doel van deze website is het promoten van de diensten die Weichie.com BV kan bieden.

Intellectuele eigendomsrechten

Op alle inhoud rust copyright © Weichie.com BV, tenzij anders vermeld. De teksten, pagina-indeling, illustraties en ander materiaal op de website van Weichie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in bezit zijn of worden geclaimd door Weichie.com BV of door de op deze website genoemde bedrijven. Elke verspreiding, reproductie, aanpassing, verkoop, enz. van deze informatie en dit materiaal, in welke vorm en met welke middelen dan ook, is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Weichie.com BV. Elke overtreding van dit verbod kan leiden tot gerechtelijke stappen bij de burgerlijke rechtbank of de strafrechter.

Het gebruik van cookies

De website van Weichie maakt soms gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die in het geheugen van uw browser worden opgeslagen om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld taalkeuze). Deze cookies worden bij ieder bezoek aan onze website uitgelezen. De informatie die in cookies wordt opgeslagen is niet privé en kan ook door derden worden gelezen. Deze cookie is volledig anoniem.

Als u niet wilt dat er cookies op uw systeem worden opgeslagen, pas dan de beveiligings- en privacy-instellingen in uw browser aan.

Wanneer u de website van Weichie bezoekt, kunnen gegevens over u worden geregistreerd door onze server (logbestanden) en via webstatistiekensoftware. Voorbeelden van verzamelde informatie zijn onder meer bezochte pagina’s, besturingssystemen, schermresoluties, geolocatie, browserversies, zoektermen en links die terugleiden naar de Weichie-website. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en zal nooit worden verkocht.

Let op: Cookies zijn niet privé, maar volledig anoniem.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Uw toegang tot, bezoek aan of gebruik van de website Weichie.com en deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.

Autonomie en wijzigingen

Indien bepaalde clausules van deze algemene voorwaarden met betrekking tot de raadpleging van de Weichie-website als niet-afdwingbaar zouden worden beschouwd, blijven de overige clausules hoe dan ook van toepassing en zal de niet-afdwingbare clausule worden vervangen door een afdwingbare clausule die het meest lijkt op de onderliggende bedoelingen van de onafdwingbare clausule. Dit contract maakt deel uit van alle andere contracten die u heeft of gaat afsluiten met Weichie.com BV. Weichie.com BV kan deze algemene voorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.