The Network

Weichie.com is gevestigd in Brussel en New York, maar ons netwerk gaat veel verder. Ontdek in welke steden we actief zijn en met welke partners wij samenwerken in zowel België als de Verenigde Staten!

Wij zijn een klein en flexibel team dat u graag verwelkomt op ons kantoor in Brussel/New York of ook graag eens bij u langskomt.